Verklaring gegevensbescherming

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Boehringer Ingelheim Comm.V (hierna: 'Boehringer Ingelheim', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') via deze website persoonsgegevens van u verwerkt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden we ons altijd aan de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).


1. Gegevensgebruik en wettelijke basis

1.1 Contactformulier of andere aanvragen

We verwerken uw gegevens om u te kunnen voorzien van de overeengekomen of aangevraagde diensten op deze website:

als u zich registreert en als u inlogt; 

als u deelneemt aan cursussen of evenementen;

als u verzoekt om informatie over producten of mogelijke bijwerkingen.

De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, en Artikel 6, lid 1, sub c van de AVG als u ons informatie stuurt over mogelijke bijwerkingen (zie paragraaf 3 voor specifieke informatie over bijwerkingen).


1.2 Loggegevens

Wanneer u de website gebruikt, worden bepaalde gegevens, waaronder gegevens die door de browser worden verzonden (zoals IP-adres, type cookies, vorige website, datum en tijd, weergegeven content), tijdelijk bewaard. We gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat u onze website kunt gebruiken, en om zo nodig onze rechten en die van derden te verifiëren en uit te oefenen in geval van schade of van schending van of inbreuk op wettelijke bepalingen, onze gebruiksvoorwaarden en de rechten van derden. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. De logbestanden worden bewaard zolang dat voor het betreffende doel noodzakelijk is, maar in principe niet langer dan 14 dagen.


1.3 Cookies en vergelijkbare technologieën

We maken gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die in uw browser worden geplaatst) en vergelijkbare technologieën, zoals pixeltags, webbakens en transparante GIF's (deze worden aan de website toegevoegd). Samen worden deze hierna aangeduid als 'Cookies'. In de volgende paragrafen beschrijven we de verschillende soorten Cookies. 


1.3.1 Essentiële Cookies

Essentiële Cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze Cookies maken een website bruikbaar door basisfuncties mogelijk te maken, zoals paginanavigatie, toegang tot beveiligde delen van de website of taalinstellingen. Doordat ze zo belangrijk zijn voor de werking van de website, kunt u dit type Cookies niet weigeren. De hieraan gerelateerde verwerking van persoonsgegevens baseren we op Artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, de overeengekomen verlening van onze diensten. 

 

De essentiële Cookies die wij gebruiken om deze website aan te beiden, omvatten Cookies die:

vaststellen of een gebruiker gebruikmaakt van JavaScript; 

het mogelijk maken voor een gebruiker om bij het bezoeken van de website websitecontent te ontvangen van een van de diverse servers;

vaststellen welke soorten Cookies de gebruiker heeft geaccepteerd in de cookiebanner;

ervoor zorgen dat de status van de gebruiker voor alle pagina-aanvragen hetzelfde blijft.

De door ons gebruikte essentiële Cookies hebben een levensduur van maximaal één jaar vanaf de betreffende sessie. 


1.3.2 Cookies voor het optimaliseren van de website

Op basis van uw toestemming (Artikel 6, lid 1, sub a van de AVG) gebruiken we Cookies om onze websites efficiënter te laten werken, en om uw apparaat te kunnen herkennen bij volgende bezoeken, zodat er informatie en statistieken over uw gebruik verzameld kunnen worden.

We maken gebruik van de volgende diensten van derden: 

Adobe Analytics (Omniture) 

Als en zolang u daarmee instemt, gebruiken we Cookies van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited ('Adobe'). Adobe Analytics maakt namens Boehringer Ingelheim gebruik van Cookies om al het verkeer en alle gebruikspatronen te analyseren. Deze Cookies hebben een levensduur van maximaal drie jaar vanaf de betreffende sessie. Het IP-adres dat door deze Cookies wordt verzameld, wordt geanonimiseerd voordat er geolokalisatie van het IP-adres plaatsvindt. Het wordt bovendien vervangen door een generiek IP-adres. Adobe koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Adobe beschikt. U kunt voorkomen dat Adobe informatie (Cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt. Dit kunt u doen door op http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html uw privacykeuzes in te stellen of door hier uw voorkeuren te wijzigen. 

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc. (hierna: 'Google'). Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe gebruikers deze website gebruiken. Als u zich binnen de EU of de Europese Economische Ruimte bevindt, kort Google uw IP-adres in alvorens het door te geven aan de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige adres doorgegeven aan een Google-server in de Verenigde Staten en vervolgens daar ingekort. Google heeft het zelfcertificeringsproces van het EU-VS-privacyschild doorlopen. De verkregen informatie gebruikt Google, namens Boehringer Ingelheim, voor het opstellen van rapporten over de activiteit op de website en voor het aanbieden van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Het IP-adres dat via uw browser wordt doorgezonden als onderdeel van het gebruik van Google Analytics, wordt niet in verband gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt. Met behulp van de analyses kunnen wij onze diensten verbeteren. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. U kunt voorkomen dat de door deze cookies gegenereerde gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven door deze add-on voor uw browser te downloaden en te installeren.

Met behulp van de Cookies van Adobe Analytics kunnen we bijvoorbeeld: 

  • een unieke gebruikers-ID aanmaken en bezoekers volgen over onze verschillende domeinen;
  • vaststellen of Cookies zijn ingeschakeld;
  • statistieken bijhouden over de bezoeken van een gebruiker aan de website;
  • vaststellen hoeveel tijd (in dagen) er zit tussen twee opeenvolgende bezoeken van dezelfde bezoeker;
  • te weten komen hoe vaak een individuele gebruiker de website heeft bezocht.


1.3.3 Marketingcookies

We gebruiken marketingcookies. Met behulp van deze Cookies kunnen we gebruikers volgen wanneer ze andere websites bezoeken, zodat we advertenties kunnen laten zien die voor de individuele gebruiker relevant en interessant zijn. Deze verwerking baseren we op uw toestemming (Artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). Deze toestemming kunt u te allen tijde met toekomstig effect en zonder nadelige consequenties intrekken door via deze link uw voorkeuren te wijzingen.

 We maken gebruik van de volgende diensten van derden:

 

Facebook Custom Audience en Instagram (Pixel):

We maken gebruik van de basisversie van de Facebook-pixel. Dit doen we zodat wij en derden u op Facebook- en Instagram-platformen gepersonaliseerde advertenties kunnen laten zien. Het beheer van Facebook en Instagram is in handen van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook').

Om u dergelijke advertenties te kunnen laten zien, voorzien we Facebook via een pixel van informatie over uw gebruikersactiviteit op onze website en van bepaalde andere persoonsgegevens (zoals uw pixel-ID en het Facebook-cookie). Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, zogeheten http-headers (bijv. uw IP-adres en informatie over uw browser) en klikgegevens (de op onze website opgenomen knoppen waarop u hebt geklikt en de bijbehorende beschrijvingen, en de webpagina's die u hebt bezocht). Hierdoor kunnen gebruikers van onze website speciaal op hun interesses afgestemde advertenties ('Facebook Ads'/'Instagram Ads') te zien krijgen bij het bezoeken van de sociale netwerken Facebook en Instagram of bij het bezoeken van andere websites die van deze functie gebruikmaken, en kunnen wij ervoor zorgen dat onze website nog interessanter voor u wordt.

De gebruikte marketinghulpmiddelen zorgen ervoor dat uw browser een directe verbinding met de Facebook-server tot stand brengt. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook met behulp van de pixel verzamelt. Door de integratie van Facebook Custom Audience komt Facebook het te weten als u één van onze online aanbiedingen hebt bezocht en bekeken, of als u op een door ons getoonde advertentie hebt geklikt. Als u een geregistreerd gebruiker bent van een van de diensten van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw persoonlijke account bij de betreffende dienst koppelen. Ook als u niet geregistreerd staat bij Facebook of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de dienstverlener uw IP-adres en andere identificatoren kan achterhalen en bewaren. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden de doeltreffendheid van Facebook Ads meten, evalueren en optimaliseren. We krijgen van Facebook alleen geanonimiseerde rapporten.

Ingelogde gebruikers kunnen de functie Facebook Custom Audience uitschakelen op www.facebook.com/settings/. Voor meer informatie over hoe Facebook deze gegevens verzamelt en gebruikt en voor informatie over uw rechten en keuzemogelijkheden op het gebied van privacybescherming verwijzen we u naar het Gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Uw toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel kunt u te allen tijde met toekomstig effect intrekken via de volgende link: https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet dan wel zijn ingelogd bij Facebook of Instagram. Meer informatie over hoe Facebook gegevens verwerkt, kunt u vinden op www.facebook.com/about/privacy.


Twitter (conversietag):

We hebben ook de remarketingfunctie van Twitter op onze website opgenomen. De aanbieder van deze dienst is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Met behulp van deze remarketingfunctie van Twitter kunnen we u op het Twitter-platform advertenties laten zien die zijn afgestemd op uw interesses. Twitter gebruikt hiervoor zogeheten 'tags'. De tag wordt gebruikt om bezoeken aan onze website en gebruiksgegevens (bijv. alle interacties die verband houden met de getoonde advertenties, zoals klikken op links, retweets of likes) op een pseudonieme, niet-persoonlijke manier te registreren. Als u daarna Twitter bezoekt, worden er geïntegreerde advertenties getoond die zijn afgestemd op uw interesses. Vervolgens ontvangt Twitter informatie van uw browser waaruit blijkt dat uw apparaat onze website heeft bezocht. Als u een geregistreerd gebruiker bent van een dienst van Twitter, kan Twitter het bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet geregistreerd staat bij Twitter of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de dienstverlener uw IP-adres en andere identificatoren kan achterhalen en bewaren. De door deze tags gegenereerde informatie over uw gebruik van onze diensten wordt doorgestuurd naar een Twitter-server in de VS en daar bewaard. 

Informatie over hoe u deze functie op Twitter kunt uitschakelen, kunt u vinden op https://help.twitter.com/nl/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. Meer informatie over hoe Twitter gegevens verwerkt, kunt u vinden op https://twitter.com/en/privacy.

 

LinkedIn (Insight Tag):

Op onze website maken we ook gebruik van conversietracking door middel van LinkedIn Insight Tag. LinkedIn Insight Tag is een hulpmiddel dat wordt aangeboden door LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Om deze conversietracking mogelijk te maken, is de LinkedIn Insight Tag in onze website geïntegreerd en wordt door LinkedIn een cookie op uw apparaat geplaatst. LinkedIn komt te weten dat u onze website hebt bezocht, en uw IP-adres wordt verzameld. Ook tijdstempels en gebeurtenissen zoals paginaweergaven worden bewaard. Dit maakt het voor ons mogelijk om het gebruik van onze website statistisch te evalueren, zodat we onze website continu kunnen optimaliseren. We kunnen bijvoorbeeld achterhalen via welke LinkedIn-advertentie of -interactie u op onze website terecht bent gekomen. Met deze informatie kunnen we de weergave van onze advertenties optimaliseren.

Meer informatie over conversietracking kunt u vinden op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595. We willen u erop wijzen dat LinkedIn-gegevens bewaard en verwerkt kunnen worden op een manier die het mogelijk maakt ze in verband te brengen met het profiel van de betreffende gebruiker. Ook willen we u erop wijzen dat LinkedIn de gegevens voor haar eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken. Lees voor meer informatie LinkedIns privacybeleid, op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Via de volgende link kunt u LinkedIn ervan weerhouden om uw gebruiksgedrag te analyseren en om u op interesse gebaseerde aanbevelingen te laten zien: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. 


Shariff-oplossing voor socialemediaplatformen:

Op onze website hebben we knoppen van verschillende socialemediaplatformen (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram en Pinterest) opgenomen. Als u op een van deze knoppen klikt, wordt u doorgestuurd naar onze bedrijfspagina op het betreffende platform. Om uw privacy te beschermen, hebben we de zogeheten 'Shariff-oplossing' geïntegreerd: alleen als u op onze website op de knop van een van de aanbieders van een socialemediaplatform (bijv. Facebook) klikt, brengt uw browser een directe verbinding met de server van de betreffende dienstverlener tot stand, die zich in de VS kan bevinden. Als u bent ingelogd in uw gebruikersaccount bij de betreffende dienstverlener, kunnen uw profielgegevens worden aangevuld met verzamelde informatie over uw gebruik van onze content. De betreffende dienstverlener is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de betreffende dienstverlener.


1.4 Overige doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens:

om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, bijvoorbeeld om:

  • (i) een zakelijke transactie af te sluiten (zoals een bedrijfsreorganisatie, verkoop of overdracht van activa of een fusie); en
  • (ii) onze rechten of eigendommen te beschermen, naleving van onze gebruiksvoorwaarden en juridische kennisgevingen af te dwingen, en voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • om aan onze wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of een andere bindende uitspraak te voldoen;
  • voor andere doeleinden als u daar toestemming voor hebt gegeven, zoals een abonnement op een nieuwsbrief; in dat geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.


2. Doorgifte van gegevens

Wij kunnen persoonlijke informatie delen met derden.

2.1 Rapportageverplichtingen jegens regelgevende autoriteiten en handhaving van rechten 

Wij kunnen persoonsgegevens delen in het kader van geneesmiddelenbewaking, zoals gespecificeerd in paragraaf 3. 

Om onze rechten of die van derden te beschermen, kunnen we overeenkomstig wettelijke bepalingen ook gegevens verstrekken aan rechthebbenden, consultants en autoriteiten.


2.2 Dienstverleners 

We schakelen dienstverleners in voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze Verklaring gegevensbescherming worden beschreven. Deze dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend namens ons, volgens onze instructies en onder ons toezicht, in overeenstemming met deze Verklaring gegevensbescherming.

Een van deze dienstverleners is Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland. Deze dienstverlener verleent gegevens- en webanalysediensten. 


2.3 Bedrijven uit de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep

Aangezien we deel uitmaken van een mondiale bedrijvengroep, betrekken we ook andere bedrijven uit de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep bij de gegevensverwerking. Deze andere bedrijven uit de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep verwerken de gegevens uitsluitend voor de doeleinden die in deze Verklaring gegevensbescherming worden vermeld.


2.4 Doorgifte van gegevens aan ontvangers buiten de EU

Sommige van deze dienstverleners en bedrijven uit de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep verwerken persoonsgegevens buiten de EU. In dergelijke gevallen waarborgen we een passend niveau van gegevensbescherming om te voldoen aan Europese wetgeving (meestal door gebruik te maken van EU-standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd).


3. Speciale privacyverklaring in het kader van geneesmiddelenbewaking

Als u een bijwerking of andere voor geneesmiddelenbewaking relevante informatie meldt die betrekking heeft op een product van Boehringer Ingelheim, gebruiken en delen wij die gegevens uitsluitend voor doelen op het gebied van geneesmiddelenbewaking (met 'geneesmiddelenbewaking' wordt het opsporen, beoordelen, begrijpen en voorkómen van bijwerkingen en andere geneesmiddelgerelateerde problemen bedoeld). 

Alle meldingen worden gedeeld met Boehringer Ingelheim International GmbH, aangezien Boehringer Ingelheim International GmbH verantwoordelijk is voor het bijhouden van Boehringer Ingelheims mondiale databank voor geneesmiddelenbewaking.

Boehringer Ingelheim is verplicht om informatie die van belang is voor de geneesmiddelenbewaking te melden aan gezondheidsautoriteiten in binnen- en buitenland (waaronder in landen waar de gegevensbescherming mogelijk niet van hetzelfde niveau is als in de EU). Wettelijke basis: Artikel 6, lid 1, sub c van de AVG, en in geval van doorgifte aan landen buiten de EU Artikel 6, lid 1 sub f en Artikel 49, lid 1, sub e van de AVG.

Dergelijke meldingen bevatten details over het incident, maar slechts een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens:

van de patiënt bevat de melding alleen de aangeleverde gegevens met betrekking tot de leeftijd, het geslacht en de initialen, maar nooit zijn/haar naam; 

van de persoon die de melding doet, bevat de melding de aangeleverde gegevens met betrekking tot de naam, het beroep (bijv. arts, apotheker), de initialen of het adres, e-mailadres en telefoonnummer. De contactgegevens zijn nodig om navraag te kunnen doen bij degene die de melding heeft gedaan, zodat er hoogwaardige en volledige informatie over bijwerkingen verkregen kan worden. Als degene die de melding doet geen contactgegevens wil verstrekken aan Boehringer Ingelheim of autoriteiten, wordt in het namenveld voor die persoon de tekst 'Privacy' ingevoerd.

Wanneer uw gegevens gedeeld worden met buiten de EU gevestigde bedrijven uit de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep, zakenpartners of dienstverleners, waarborgen we een passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens.

Aangezien meldingen over bijwerkingen van belang zijn voor de volksgezondheid, worden dergelijke meldingen bewaard tot minimaal 10 jaar nadat het product in het laatste land waar het verkrijgbaar was uit de handel is gehaald.  


4. Wissing

Boehringer Ingelheim verwerkt uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de verwerkingsdoeleinden, die hoofdzakelijk bestaan uit het leveren van onze diensten waar u om hebt verzocht. Dit betekent bijvoorbeeld dat we u nieuwsbrieven sturen zolang u zich niet voor de nieuwsbrief hebt afgemeld, of dat we de gegevens van uw gebruikersaccount (inloggegevens, beroep, naam enz.) bewaren zolang u een gebruikersaccount bij ons hebt. 

We zullen persoonlijke informatie bewaren zolang dat nodig is voor de specifieke bedrijfsdoeleinden waarvoor deze informatie verzameld werd. Als u uw toestemming intrekt, gebruikersaccounts verwijdert of bezwaar maakt tegen gegevensverwerking, zullen we de verzamelde gegevens tijdig wissen. 

In sommige gevallen zijn we verplicht om gegevens te bewaren omdat we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen (bijv. in het kader van geneesmiddelenbewaking). In zulke gevallen zorgen we ervoor dat uw gegevens uitsluitend worden gebruikt om aan de bewaarverplichtingen te voldoen, en niet voor andere doeleinden.


5. Uw rechten

Behoudens beperkingen volgens toepasselijk recht hebt u recht op inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Ook hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Recht van bezwaar:

Voor zover we de verwerking baseren op onze gerechtvaardigde belangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking. In dat geval staken we de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, tenzij onze belangen zwaarder wegen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens ten behoeve van direct marketing. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in paragraaf 3 beschreven doorgifte aan buiten de EU gevestigde autoriteiten in het kader van geneesmiddelenbewaking, tenzij de belangen van Boehringer Ingelheim zwaarder wegen.

Verzoeken of vragen die te maken hebben met onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V.

Avenue Arnaud Fraiteur 15

1050 Ixelles

België

Email: george.atie@boehringer-ingelheim.com

Als uw zorgen niet worden weggenomen, hebt u wellicht het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in uw land of bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming waar Boehringer Ingelheim onder valt:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

Email: contact@adp-gba.be


Laatste update: December 2020


6. Geldigheid van de acties

Deelname Iedere natuurlijke persoon, wonende in België, ouder dan 18 jaar kan deelnemen aan de acties, met uitzondering van (i) personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse juridische band hebben met de Organisator of met iedere vennootschap/zelfstandige die meewerkt aan de organisatie, de realisatie, het beheer of de verspreiding van de acties; en (ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen).

Deze personen kunnen aan de acties deelnemen volgens onderstaande procedure.

Per e-mailadres is slechts één geldige deelname mogelijk. Deelname aan de acties kan online gebeuren via het elektronisch formulier.

De Organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of de deelnemer aan de actie heeft deelgenomen conform de bepalingen van dit reglement, waarbij niet-conforme deelname aanleiding geeft tot diskwalificatie van de deelnemer en annulering van de Prijs, zonder dat van de Organisator hiervoor een schadevergoeding kan worden geëist

Boehringer Ingelheim