ACTH-test
PPID

ACTH-test om PPID te testen

Indien u vermoedt dat uw paard of pony PPID heeft, is de eenvoudigste en meest gebruikelijke manier om PPID te testen een ACTH-test aan de hand van een bloedmonster. Het resultaat van dit onderzoek is meestal binnen enkele dagen bekend. Bij een ACTH-bepaling wordt er gekeken naar de concentraties van verschillende hormonen. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met de normale waarden die worden gemeten bij niet-zieke paarden. Een verhoogde concentratie ACTH ten opzichte van referentiewaarden, ondersteunt de diagnose van de ziekte PPID. 

Soms is het mogelijk om op basis van een klinisch onderzoek en de ziektegeschiedenis van het paard of de pony de diagnose PPID te stellen. Een ATCH-test zal meer zekerheid van zaken kunnen bieden en het stelt uw dierenarts in staat een behandelplan op te stellen.

Mijn paard heeft PPID, wat nu?

PPID is een aandoening die te behandelen valt en de prognose is in veel gevallen goed. Het vroegtijdig diagnosticeren van PPID bij uw paard met behulp van een ACTH-test helpt om allerlei bijkomende ziekteverschijnselen te voorkomen. Een paard met PPID valt op zich niet te genezen maar een medicamenteuze behandeling en verzorging zorgen er meestal voor dat uw paard in goede conditie blijft.

Meer over mogelijke behandelingen

Komt PPID veel voor?

Ja, PPID komt veel voor. De ziekte wordt meestal gezien bij paarden vanaf 15 jaar. Sommige studies laten zien dat 15 tot 30% van de paarden in deze leeftijdsgroep in meer of mindere mate aan deze aandoening lijdt. Toch wordt PPID soms bij jongere dieren gediagnosticeerd.

Bekijk de symptomen

Boehringer Ingelheim